top of page
achim-storeroom-books_edited.jpg

פרוייקטים פעילים

מה אנחנו עושים

ואיך אפשר להשתלב, להתנדב ולתרום לעשייה, בזמן המלחמה

מנהלת מפונים

מנהלת המפונים מטפלת במעל 150,000 איש שפונו מביתם עם פתיחת המלחמה, ליותר מ350 אתרים (בתי מלון, מעונות סטודנטים ואתרים שונים), בעזרת עשרות רכזי אשכולות ורפרנטים מתנדבים, המוצמדים לכל אתר או אזור אליו פונו העקורים מביתם.

המנהלת עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם עיריות המוצא והעיריות הקולטות, עם משרדי הממשלה (בפרט משרד החינוך), פיקוד העורף וארגוני סיוע אזרחיים נוספים,

במטרה לרכז את כל המשאבים העצומים הללו, כדי לתת מענה ולטפל ברמת הפרט וגם ברמת הקהילה.

המטרה שלנו:

לתמוך ולסייע לכל העקורים ומשפחותיהם, מאזורי הלחימה בצפון ובדרום, בכל צרכיהם.

מטרות המנהלת השתנו עם הזמן, בהתאם לצרכים להם נדרש מענה.

מה עשינו:

עם פרוץ המלחמה - מענה חירום - חילוץ (לעיתים תחת אש), מענה רפואי מיידי, מציאת מקומות לינה, אוכל, ביגוד וצרכים בסיסיים נוספים.

לאחר מכן, שהייה וקהילה - לאפשר לעקורים מביתם חיים נורמליים ככל הניתן, במקומות שלא נועדו למחייה לאורך זמן.
הצבת  140 מכונות כביסה ומייבשים במלונות, חלוקת ביגוד (הזמן עובר והעונות מתחלפות), יצירת מרחבי בישול וארוחות למשפחות המורחבות, עשרות אירועי תרבות מדי שבוע, ​​הפקת אירועי בנות מצווה משותפים, אירועי הפוגות, פרויקטים לנוער ועוד ועוד ועוד.

וכמובן פתרונות חינוך ותעסוקה, ויצירת הזדמנויות לפנאי משותף, כדי לעודד את המפונים לצאת מהחדרים, להרגיש חלק מקהילה ולמלא את זמנם.

כעת ובעתיד- פרויקטים רבים נוספים בתחום החינוך, הקהילה והתעסוקה במטרה ליצור חברת מופת מאוחדת במדינת ישראל.