top of page

ארגונים למען פצועי צה"ל

ארגון נכי צהל ובתי הלוחם

רשת ביטחון שיקומית, חברתית וערכית לפצועי צה”ל עם פריסה של בתי לוחם ברחבי הארץ. הארגון יוזם מגוון פעילויות, מעניק מלגות והלוואות ופועל למען בריאותם הגופנית והנפשית של פצועי צה”ל

בלב אחד

העמותה מעמידה לרשות הפצועים בקרבת ביה”ח שיבא בית חם ופתוח עם מגוון טיפולים שיקומיים, מתקני ספורט בליווי מאמנים מקצועיים ועוד. בנוסף העמותה מסייעת לפצועים במגוון דרכים לצורך קידום שיקומם הפיזי, הרגשי, התעסוקתי והאישי.

אחים לחיים

מסגרת חברתית תומכת בהליך השיקום, הגשמת שאיפות אישיות ותעסוקתיות וחזרה למסלול החיים. העמותה יצרה בכפר טרומן את בית האחים שהוא לב העמותה ומהווה פינה חמה ועוטפת עבור כל אחד מעמיתיה.

Start Now
bottom of page